Η Φιλοσοφία μας

H CityAdv διαθέτει μια ανθρωποκεντρική αντίληψη η οποία είναι και εκείνη που έχει οδηγήσει στη στρατηγική της προσφοράς χαμηλών τιμών και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προκειμένου να μπορεί να στέκεται πάντα δίπλα στους πελάτες της και ταυτόχρονα να επιτύχει στο μέγιστο τους στόχους της επιχείρησης. Αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, προσπαθώντας να κατανοήσουμε τις πραγματικές του ανάγκες και προσδοκίες. Για την CityAdv, καλή συνεργασία είναι αυτή που στηρίζεται στην εντιμότητα, την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα. Αυτή είναι η βάση και η αφετηρία της επιτυχίας. Η φιλοσοφία μας είναι να κερδίζουμε την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη αλλά και την προτίμηση των πελατών μέσα από τα έργα μας, τα οποία συνδυάζουν διαρκή & αποτελεσματική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα και συνοψίζεται στις κάτωθι βασικές αρχές :

  • Πλήρης υποστήριξη και τεχνογνωσία σε όλες τις υπηρεσίες.
  • Απόλυτη ανταγωνιστικότητα τιμών προς όφελος όλων των πελατών.
  • Αφοσίωση στην ικανοποίηση του πελάτη, τον οποίο αντιμετωπίζουμε περισσότερο ως συνεργάτη.
  • Διαρκείς & ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης – συνεργασίας και αξιοπιστίας.
  • Υψηλό επίπεδο ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Ικανότητα κατασκευής κατά παραγγελία διαφημιστικής υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη.