Διαφήμιση σε σταθερά υπαίθρια διαφημιστικά μέσα σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους

H «CityAdv» παρέχει τη δυνατότητα στους διαφημιζόμενους την πανελλαδική επικοινωνία στα «κλασικά μέσα» της υπαίθριας διαφήμισης, που είναι τα panels σε στάσεις και σε στύλους. Ο ελάχιστος χρόνος ενοικίασης είναι 14 ημέρες.

 • services1

  1. Διαφημιστική επικοινωνία σε υπερυψωμένα panels που είναι τοποθετημένα σε κοινόχρηστους χώρους μεγάλων δήμων της Αττικής.
  2. Σταθερά διαφημιστικά μέσα δύο όψεων διάστασης 1,3m πλάτος x 2,0m ύψος.
  3. Ελάχιστη χρονική διάρκεια διαφήμισης : 14 ημέρες.
 • services2

  1. Προβολή σε διαφημιστικές επιφάνειες – panels – που είναι τοποθετημένες στις στάσεις λεωφορείων μεγάλων δήμων της Αττικής και της Περιφέρειας.
  2. Σταθερά διαφημιστικά μέσα δύο όψεων διάστασης 1,3m πλάτος x 2,0m ύψος.
  3. Ελάχιστη χρονική διάρκεια διαφήμισης : 14 ημέρες.
 • services3

  1. Διαφημιστική προβολή σε σταθερά ή κυλιόμενα panels που είναι τοποθετημένα στις στάσεις λεωφορείων του Δήμου Αθηναίων.
  2. Σταθερά ή κυλιόμενα διαφημιστικά μέσα διάστασης 1,3m πλάτος x 2,0m ύψος.
  3. Ελάχιστη χρονική διάρκεια διαφήμισης : 14 ημέρες.
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  1. Υπαίθρια διαφημιστική επικοινωνία σε Πύργους που είναι τοποθετημένοι σε κοινόχρηστους χώρους στο κέντρο των Αθηνών.
  2. Σταθερά διαφημιστικά μέσα τριών όψεων διάστασης 1,2m πλάτος x 3,6m ύψος.
  3. Ελάχιστη χρονική διάρκεια διαφήμισης : 1 μήνας.
Επιστροφή